Türk Dış Siyaset Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı

Ana Sayfa » GÜNCEL » Türk Dış Siyaset Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı
Türk Dış Siyaset Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı


Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 44'ü S-400 füzelerinin alınması gerektiğini ifade etti. Türk Dış Politikasının en önemli sorunu olarak da ABD ile ilişkilerin görüldüğü belirtildi. İnsanların yüzde 57'si ise sığınmacı alınmasına son verilmesini istiyor. Ayrıca, Suriyeli sığınmacılardan memnuniyet  yüzde 7'ye düştü.Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu  Algıları  Araştırması’nın  2019  yılı  sonuçları  açıklandı. Araştırma  sonuçlarına göre,Türkiye’nin en yakın dostu olarak Azerbaycan görülürken, Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak ABD ile ilişkileri öne çıktı.  

Kadir  Has  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  Bölümü  Öğretim  Üyesi  Prof.  Dr.  Mustafa  Aydın koordinasyonunda,  Prof Dr Sinem Açıkmeşe, Prof Dr Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs-20 Haziran tarihlerinde  Türkiye’nin  nüfus  yapısını  temsil  eden  26  ilde  18  yaş  üstü  bin  kişi  ile  yüz  yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Türkiye’nin dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu, tercihleri ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Çalışmayı, Türk kamuoyunun dış politikaya bakış açısını tespit etmek ve hükümetin dış politika uygulamalarını ne kadar destekliyorlar ortaya koymak için yapıyoruz. Bunun hem biz araştırmacılara hem de siyasetçilere yön göstereceğini düşünüyorum” dedi.

ABD’nin tehdit olarak görüldüğünü söyleye Prof. Dr. Aydın, “ABD’nin Türkiye için tehdit olduğu algısı kamuoyunda uzun yıllardır yerleşmiş durumda ve giderek artan bir oranda devam ediyor. Bu yıl da Türkiye için en büyük tehdit ABD gözüküyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Aydın, “S- 400 sorusunu sorarken ABD ve NATO’nun buna karşı çıkıyor olmasına ve ABD’nin Türkiye yaptırım uygulama tehdidine rağmen füzeler alınmalı mı? diye sorduk. Bütün bunlara rağmen ankete katıların yüzde 44’ü alınması gerektiğini söyledi.  Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı Türkiye’ye sığınmacının alınmaması gerektiğini söylüyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili memnuniyet durumlarını sorduğumuzda ise giderek azalan bir memnuniyet olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırma  kapsamında sorulan, ‘Sizce  Türk Dış Politikasının en önemli sorunu nedir?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 20.6’sı  ABD ile ilişkiler yanıtını verirken, yüzde 18,3’ü  “Sınır ötesi terör” yanıtını verdi.  Geçtiğimiz  yıl  yüzde  26,0  ile  en  önemli  sorun  olarak  görülen  Suriye  iş  savaşı  ise,  bu  yıl gerileyerek, üçüncü sıraya indi.

Öte  yandan,  iki  ülke  ilişkilerinde  son  dönemde  en  önemli  gerilim  unsuru  olarak  öne  çıkan Türkiye’nin  Rusya’da  S-400  füzeleri  alımı  konusunda,  ankete  katılanların  yüzde  44’ü  NATO’nun rahatsızlığı  ve  ABD’nin  yaptırım  tehditlerine  rağmen,  füzelerin  alınması  gerektiğini  belirtirken, yüzde 24,9’u alınmaması gerektiğini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 42,1’i  Türkiye’nin Suriye’ye yönelik izlemesi gereken politikanın tarafsız olması ve herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 13,3’ü ise sadece sığınmacılara yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Buna bağlı olarak Türkiye’nin sığınmacılara karşı izlenmesi gereken politikanın ne olması gerektiği sorusuna,  katılımcıların  yüzde  57,6’sı  sığınmacı  alımına  son  verilmeli  yanıtını  verdi.  

Suriyeli sığınmacılardan  memnuniyet  sorusuna  geçtiğimiz  yıl  katılımcıların  yüzde  13,6’sı  memnun olduğunu belirtirken, bu yıl sadece yüzde 7’si memnunum diyor.

Araştırmaya göre, ‘Türkiye bir İslam ülkesidir’ diyenlerin oranı  yüzde 46  ile  bu yıl da  ilk sırada yer aldı. Aynı kategoride Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 17,6 olurken, Orta Doğu ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 16,3  oldu.  Bu yıl ilk kez sorulan,  ‘Türkiye kendine has özellikleri olan  bir  ülkedir’ yanıtını verenlerin oranı ise  yüzde 28,5 oldu.

Dış  politikada  temel  belirleyici  ve  yürütücü  kurum  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan olarak  görülüyor.  ‘Sizce Türkiye’de  dış  politikanın  yapım  sürecine  en  çok  hangi  kişiler  etkide  bulunuyor’  sorusuna geçtiğimiz  yıl  yüzde  68,8’lik  bir  kesim  Cumhurbaşkanı  yanıtını  verirken,  bu  yıl  bu  oranın  yüzde 72,2‘ye ulaştığı tespit edildi.  Öte yandan, ‘dış politikanın yapım sürecine en çok etki eden  kurum hangisidir’ sorusuna, katılımcıların yüzde 62,9 ile Cumhurbaşkanlığı’nın önünde Dışişleri Bakanlığı cevabını verdi.

Anket kapsamında sorulan ‘Daha etkili bir Türk Dış Politikası için hangisine ağırlık verilmelidir?’ sorusuna  geçtiğimiz  yıl  katılımcıların  yüzde  52,6’sı  ‘diğer  ülkelerle  siyasi  ilişkilerin kuvvetlendirilmesi’ yanıtını verirken, bu yıl yüzde 62’si aynı yanıtı verdi. Ayrıca bu yıl katılımcıların yüzde 33,9’u da ‘diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi’ gerektiğini vurguladı.

‘Türkiye’nin  en  yakın dostu  hangi ülkedir?’  sorusuna  katılımcılar  geçen yıla  göre  yüzde  10,6’lık artışla yine  ‘Azerbaycan’  yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 59’luk bir kesim Azerbaycan’ı ‘en yakın dost  ülke’ olarak  nitelendirirken,  bu  yıl  ankete  katılanların  yüzde  65,3’ü  en  yakın  dostumuz Azerbaycan dedi.  Azerbaycan’ı azalan oranlarda  KKTC ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin takip ediyor olması bu yılın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Ayrıca Türkiye  için  tehdit olarak  görülen ülkeler  arasında  ise  geçen  yıl  katılımcıların  yüzde 60,2’si ABD yanıtını  verirken,  bu  yıl  katılımcıların  yüzde  81,3’ü  ABD’yi  Türkiye  için  tehdit  olarak  gördüğünü belirtti.  Benzer  şekilde geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 54,4’ü İsrail’i tehdit olarak görürken, bu yıl ise katılımcıların yüzde 70,8 ile yine İsrail’i ikinci sıraya yerleştirdi.

Geçtiğimiz  yıl  ‘Türkiye’nin  Avrupa  Birliği’ne  üye  olmasını  destekliyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 55,1’i evet derken, bu yıl aynı soruya yüzde 61,1  oranında evet yanıtı geldi. Aynı kategoride Türkiye’nin AB üyeliği için öngörülen zamanı, katılımcıların yüzde 20,3’ü ‘5 – 10 yıl’ olarak değerlendirdi.

Ankete katılanları yüzde 60,8’i Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesini gerektiğini belirtirken, yüzde  50,3’ü  üyeliğin  Türkiye’ye  katkı  sağladığını,  yüzde  69,6’sı  ‘olası  bir  saldırıda  Türkiye’nin yardımına gelecek olması’nı esas katkı olarak gördüğünü belirtti.

‘Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında  sorun  var  mı’  sorusuna  katılımcıların  yüzde  30,3’ü  ‘evet’  cevabını  verirken,  ‘Türkiye  ve Yunanistan  arasındaki  en  önemli  sorun  nedir’  sorusuna  da  katılımcıların  yüzde  55’i  ‘Kıbrıs anlaşmazlığı’, yüzde 53,8’i ‘Ege adalarının silahlandırılması’ yanıtını verdi.

Araştırmada bu yıl ilk kez  yüzde 41,7’lik  bir kesim Kıbrıs sorununun ancak ‘KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması’ temelinde çözülebileceğini belirtirken, iki toplumlu-iki kesimli federal devlete destek Türk halkı arasında yüzde 30,1’e düştü.

‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız’ sorusunda ‘stratejik ortaklık vardır’ olarak yanıt verenlerin oranı yüzde 26,1 iken,  Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli iş birliği alanları nedir? sorusuna  katılımcıların  yüzde  34,3’ü  enerji  alanındaki  iş birliği  cevabını  verdi.  Aynı  kategoride, ticari-ekonomik iş birliği yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 27,9 olduğu ortaya çıktı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişki sorusuna geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıların yüzde 39,4’ü‘güvenilmez  ülke’  yanıtını  verirken,  yüzde  22,6’sı  ‘sömürgeci  ülke’  olarak  değerlendiriyor.  Aynı kategoride Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorun nedir sorusuna, katılımcıların  yüzde 60,5’i‘terörle mücadele’ derken, yüzde 37,3’ü ‘ABD’nin PYD’ye destek vermesi’ diyor.

Türk Dış Siyaset Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Prima & Unicef Hayat Kurtarma İle Geçen 15 Yılı Kutluyor Gölbaşı Belediyesi Kaldırımları Yeniliyor OPPO, Roland-Garros’ta Üçüncü Yılını Kutluyor Warble Medya artık Albüm Distrübütörü olduğunu duyurdu! +1 Fest’te Sanışer ve Sokrat ST sahnede FUNDA ERMAN AKOSMAN REKORA KOŞUYOR

FACEBOOK'TA BİZ

TemaFabrika

Beyaz Haber Ajansı

Gözlem TV - Tüm Hakları Saklıdır